Solidarna szkoła

Czym były „Paczki Solidarności”? Jak wyglądało życie ludzi w Polsce w latach 80-tych? Dobra pomoc,
czyli jaka? – na te i wiele innych pytań odpowiedzą w tym roku uczestnicy 5. edycji Solidarnej Szkoły –
programu aktywnej edukacji historycznej realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej
i Europejskie Centrum Solidarności. Dołącz do nich i zdobądź certyfikat Solidarnej Szkoły!

Rekrutacja trwa do 15 października.

IDEA PROGRAMU
Program Solidarna Szkoła kształtuje w uczniach i uczennicach tożsamość historyczną, poczucie
współodpowiedzialności oraz motywuje ich do zaangażowania się na rzecz innych, rozwijając tym
samym nowoczesne postawy patriotyzmu wśród młodych ludzi. Dostarcza wiedzy na temat etapów
budowania i umacniania demokracji w Polsce współczesnej z położeniem nacisku na historię ruchu
„Solidarność”.
W ramach Programu uczniowie i uczennice poznają swoją społeczność lokalną i podejmują działania
skierowane do niej: prowadzą wywiady z lokalnymi bohaterami uczestniczącymi w budowaniu
demokracji, organizują lekcje obywatelskie, opracowują trasy edukacyjne, wirtualne archiwa, gry
miejskie, fotoreportaże itp. Program przyczynia się również do rozwoju zawodowego
nauczyciela/nauczycielki i upowszechnia aktywizujące metody oraz dobre praktyki z zakresu edukacji
historycznej i obywatelskiej.

DLA KOGO JEST PROGRAM?
Program kierujemy do szkół wszystkich etapów edukacyjnych. Szkołę do programu zgłasza dwóch
nauczycieli, którzy będą realizować wspólnie działania. Program angażuje całą społeczność szkolną –
uczniów i uczennice, nauczycieli i nauczycielki, pracowników i pracowniczki szkoły a także rodziców.

DZIAŁANIA W PROGRAMIE

1. Ścieżka historyczna (I semestr)
„Wyzwaniem jest pobudzenie wyobraźni młodych ludzi, aby dla siebie odkryli historię Solidarności i
dostrzegli w niej ważny element swojej tożsamości. Aby zgodnie z własną wrażliwością chcieli budować
swoje relacje ze światem w oparciu o jej ideały” – powiedziała Patrycja Medowska, zastępca
Dyrektora Europejskiego Centrum Solidarności.
Realizacja programu rozpoczyna się od poznania historii i dziedzictwa polskiego ruchu społecznego,
„Solidarności”. Uczniowie podczas zajęć realizowanych na podstawie scenariuszy oferowanych przez
organizatorów projektu analizują postawy i wartości członków „Solidarności”, poznają kontekst
społeczny i polityczny ich działań. Tegorocznym tematem ścieżki historycznej będą „Paczki
Program Solidarna Szkoła organizowany jest przez Centrum Edukacji Obywatelskiej
i Europejskie Centrum Solidarności.
Solidarności”. Uczniowie i uczennice będą mogli poznać historię pomocy, jakiej w latach 80. udzieliły
Polsce społeczeństwa krajów Europy Zachodniej, przy wsparciu organizacji obywatelskich i religijnych.

2. Ścieżka społeczna (II semestr)
„Solidarna szkoła to taka, w której wszyscy są zachęcani do tego, by uważnie rozglądać się wokół siebie
i po całym świecie; zastanawiać, komu i jak można pomóc; rozmawiać i pytać; wykonywać małe gesty,
ale też planować większe działania” – powiedziała Alicja Pacewicz, wiceprezeska Fundacji Centrum
Edukacji Obywatelskiej.
Takie właśnie mniejsze lub większe działania podejmie młodzież na koniec roku szkolnego realizując
projekty uczniowskie, których celem będzie budowanie solidarności i poszukiwanie jej współczesnego
wymiaru np. poprzez wolontariat i działania na rzecz osób potrzebujących.
Poprzez zajęcia przedmiotowe i udział w festiwalu internetowym uczniowie i uczennice będą próbować
odpowiedzieć na pytanie, jak dzisiaj ideały „Solidarności” obecne są w życiu społecznym i debacie
publicznej, nie tylko w Polsce, ale także w Europie i na świecie.

CO OFERUJEMY SZKOŁOM UCZESTNICZĄCYM W PROGRAMIE „SOLIDARNA SZKOŁA”?

– bazę materiałów edukacyjnych, w tym publikacji, scenariuszy lekcji i scenariuszy szkolnych akcji;
– materiały tematyczne dotyczące realizacji dwóch ścieżek tematycznych – historycznej i społecznej;
– spotkania sieciujące dla nauczycieli;
– spotkania z ekspertami w postaci webinariów;
– newsletter programowy i stały kontakt z koordynatorką;
– dostęp do bloga eksperckiego;
– festiwal internetowy dla zespołów uczniowskich;
– udział najaktywniejszych szkół w finału projektu w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku;
– certyfikat „Solidarnej Szkoły” dla szkół, które wypełnią kryteria certyfikatu;
– zaświadczenia dla wszystkich szkół biorących udział w Programie.

Szczegóły znajdą Państwo na tej stronie

fot. T. Kwiręg

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *